Nasza oferta

Domy pod klucz. Firma Inżynierska „Grzeliński”

Oferujemy kompleksową obsługę na wszystkich etapach inwestycji budowlanych:

 • Kompleksowy nadzór inwestorski
 • Zastępstwo inwestycyjne
 • Przygotowanie i zakończenie procesu inwestycyjnego

Podstawowe wykonywane przez nas czynności:

 • Określenie założeń projektowych, optymalizacja ekonomiczna rozwiązań technicznych
 • Weryfikacja dokumentacji pod względem jej kompletności i przyjętych rozwiązań techicznych
 • Przygotowanie konkursu ofert i udział w postępowaniu wyłaniającym wykonawcę
 • Współpraca przy określeniu założeń do umowy i harmonogramu
 • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, harmonogramem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • Przeprowadzenie czynnoście odbioru inwestorskiego
 • Udział w czynnościach uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Kontrola finansowo rzeczowa inwestycji

Przykłady realizacji w zakładkach Galeria oraz Realizacje